សទ្ទានុក្រម

​ន​.​ ​ទ្រព្យ​ដែល​គួរ​តម្កល់ទុក​ ...

​ន​.​ ​កន្លែង​ដែល​មិន​ច្បាស់លាស់​ ...

​ន​.​ ​លំដាប់​តំណែង​ក្នុង​កិច្ចការរដ្ឋ​​វ​.​ស​.​ ​ ​ឋានន្តរសក្ដិ​,​ ​ឋានៈ​,​ ​សក្ដិ​,​ ​តំណែង​ ​ ...

​ន​.​ ​ទី​ដែល​អមនុស្ស​មានបុណ្យ​កើត​​វ​.​ស​.​ ​ ​សុគតិ​,​ ​សុគតិភព​,​ ​ទេវលោក​​ប​.​ស​.​ ​ឋាននរក​,​ ​ទុគ្គតិភព​ ...

​ន​.​ ​រចនា​សម្ពន្ធ​គ្រប់គ្រង​ដែល​មាន​តាមលំដាប់​ថ្នាក់ខ្ពស់​និង​ទាប​ ...

​ន​.​ ​ទី​សម្រាប់​សំចត​ ​​ឋានីយ​រថភ្លើង​​វ​.​ស​.​ ​ស្ថានីយ​,​ ​ចំណត​ ...

​កិ​.​ ​មិន​ចាកចេញ​ឬ​មិន​ប្រែប្រួល​​វ​.​ស​.​ ​តាំង​,​ ​តាំងនៅ​,​ ​នៅ​ ...

​កិ​.​ ​តាំងនៅ​មិន​បាត់បង់​ទៅណា​​វ​.​ស​.​ ​ ​ស្ថិតស្ថេរ​,​ ​ស្ថិត​នៅ​,​ ​គង់វង្ស​​ប​.​ស​.​ ​វិនាស​,​ ​អន្តរាយ​,​ ​ហិនហោច​ ​ ...

​ន​.​ ​ដំណើរ​ដែល​ឋិតនៅ​ ...