វីដេអូស្ដីពីការបង្កើតគេហទំព័រ

ចង់ដឹងទេថា តើគេហទំព័រសង្កប្បជាអ្វី? បង្កើតឡើងដើម្បីអ្វី? សម្រាប់នរណាខ្លះ? តើវានឹង​ជួយសម្រួលអ្វីខ្លះសម្រាប់​ការអប់​រំក្នុង​សម័យ​បច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ?  សូម​ស្ដាប់​ការពន្យល់ណែនាំលម្អិតដោយ លោក​បណ្ឌិត ឈិញ ស៊ីថា នៅក្នុង​វីដេអូនេះ។

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា លោក ឈិញ ស៊ីថា បណ្ឌិតអប់រំមកពីប្រទេសជប៉ុន ជា ស្ថាបនិក គេហទំព័រសង្កប្ប សម្រាប់កុមាររៀនភាសាខ្មែរតាមអនឡាញ។ លោកគឺជាទីប្រឹក្សាអប់រំឱ្យអង្គការ JICA, UNESCO, UNICEF, WORLD BANK និងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

 

កិច្ចសម្ភាសស្ដីអំពីក្រុមហ៊ុនសង្កប្ប។ តើវ៉ិបសាយសង្កប្បជាអ្វី? តើវានឹង​ជួយអ្វីខ្លះដល់​សិស្សានុសិស្ស និង គ្រូបង្រៀន?