សមាជិកក្រុមហ៊ុន


បណ្ឌិត ឈិញ ស៊ីថា - ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន និង បណ្ណាធិការ

បណ្ឌិត ឈិញ ស៊ីថា បានបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទ ភ្នំពេញ ជំនាញចិត្តគរុកោសល្យនៅឆ្នាំ១៩៩៣ និងជំនាញបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស នៅឆ្នាំ១៩៩៦។ លោកបានបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិតលើជំនាញអភិវឌ្ឍន៍អប់រំ ពីឆ្នាំ១៩៩៨ ដល់ឆ្នាំ២០០៤ នៅសាកលវិទ្យាល័យហ៉ីរ៉ូស៊ីម៉ា ប្រទេសជប៉ុន។ ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សា បណ្ឌិត ឈិញ ស៊ីថា ធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស និងមហាវិទ្យាល័យអប់រំ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ រហូតដល់ឆ្នាំ២០១៦។ បណ្ឌិត ឈិញ ស៊ីថា ដឹកនាំនិស្សិតសរសេរនិក្ខេបបទថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិតលើមុខវិជ្ជាឯកទេសអប់រំ។ បណ្ឌិត ឈិញ ស៊ីថា និងសហការីបានផ្ដល់សេវាបណ្ដុះបណ្ដាលវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ ដល់សាស្ត្រាចារ្យ នៅគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាមួយចំនួនផងដែរ។ បណ្ឌិត ឈិញ ស៊ីថា ផ្ដល់សេវាប្រឹក្សាយោបល់ និងសេវាស្រាវជ្រាវឱ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សា និងអង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិ ដូចជា អង្គការ UNESCO, UNICEF, WORLD BANK, ADB, JICA និងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាលើប្រធានបទនៃការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សា ការបង្រៀន និងការវាយតម្លៃលទ្ធផលសិក្សា។ បណ្ឌិត ឈិញ ស៊ីថា បានបោះពុម្ពអត្ថបទស្រាវជ្រាវក្នុងកាលិកបត្រ បណ្ណាធិការបណ្ណ របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវជាង៣០អត្ថបទ និងសរសេរសៀវភៅជាភាសាខ្មែរបីចំណងជើង រួមបញ្ចូលទាំងសៀវភៅវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវសម្រាប់និស្សិត។


លោក ថុន ពិសិដ្ឋ - សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន និង អ្នក​គ្រប់គ្រង

​លោក ថុន ពិសិដ្ឋ បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រ ឯកទេស​គណិត​វិទ្យា នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅឆ្នាំ 2011 បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់​ផ្នែក​គណិតវិទ្យា និងផ្នែកអប់រំ ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅឆ្នាំ 2015។ លោក ថុន ពិសិដ្ឋ ជាអ្នកស្រាវជ្រាវ និងជាប្រធានផ្នែកផលិតសៀវភៅ “សង្កប្បថ្នាក់គណិតវិទ្យា” សម្រាប់សិស្សបឋមសិក្សាពង្រឹងចំណេះដឹងគណិតវិទ្យា និងបំណិនត្រិះរិះពិចារណា។  


លោក ខូយ ប៊ុនឡូត - សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន និង ប្រធានផ្នែក​ផលិត

​លោក ខូយ ប៊ុនឡូត បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញភាសាអង់គ្លេសពីសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សនៅឆ្នាំ 2011 និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអប់រំពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅឆ្នាំ 2016។ លោក​ ខូយ ប៊ុនឡូត ជាអ្នកស្រាវជ្រាវ និងជាប្រធានផ្នែកផលិតសៀវភៅ “សង្កប្បថ្នាក់ភាសា ” សម្រាប់​​សិស្ស​បឋមសិក្សា​ពង្រឹងចំណេះដឹងភាសា និង​បំណិន​ត្រិះរិះពិចារណា។

 


លោក អាន ពិសិដ្ឋ - អ្នកជំនាញគាំទ្រព័ត៌​មាន​វិទ្យា | IT Support Specialist

​ពិសិដ្ឋបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែករចនាឌីជីថលពីសាកលវិទ្យាល័យស៊ីតិច។ ពិសិដ្ឋទទួលខុសត្រូវផ្នែកអភិវឌ្ឍមុខងារផ្សេងៗរបស់គេហទំព័រដើម្បីធានា​ថា​គេហទំព័រអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន និងមានភាពងាយស្រួល និងភាពទាក់ទាញ។ លើសពីនេះទៀត ពិសិដ្ឋគឺជាអ្នកត្រួតពិនិត្យកំហុសនានានៅក្នុងគេហទំព័រដែលកើតឡើងជាយថាហេតុ និងកែកំហុសទាំងនោះដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន។


 

 

ក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេស  | Technical advisor

លោក សួន ប៊ុនរិទ្ធ - ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

ជំនាញអភិវឌ្ឍន៍សិល្បៈ សាកលវិទ្យាល័យ SOAS LONDON, UNITED KINGDOM

​លោក សួន ប៊ុនរិទ្ធ បានបញ្ចប់ការសិក្សា ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ នាឆ្នាំ២០១៦ ពី សាកលវិទ្យាល័យក្រុងឡុងដ៍ (SOAS, London) ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍សិល្បៈ។ សព្វថ្ងៃលោក សួន ប៊ុនរិទ្ធ ជាអ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកពិគ្រោះយោបល់ឯករាជ្យ លើការអភិវឌ្ឍន៍សិល្បៈនិងសង្គម។ លោកធ្លាប់ធ្វើជាទីប្រឹក្សាក្រសួងវប្បធម៌និងចិត្រសិល្បៈ និងជាអតីតប្រធានអង្គការហ្វារពន្លឺសិល្បៈនៅខេត្តបាត់ដំបង និងអង្គការអម្រឹតាសិល្បៈរាជធានីនៅភ្នំពេញ។

លោកធ្លាប់បានចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិជាច្រើន ព្រមទាំងបានដឹកនាំក្រុមសិល្បៈខ្មែរទៅចូលរួមមហោស្រពអន្តរជាតិនានា នៅអាស៊ី អឺរ៉ុប និងសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងបេសកម្មលើកកម្ពស់វិស័យ និងសិល្បៈវប្បធម៌ជាតិ។ លោកធ្លាប់គ្រប់គ្រងកម្មវិធីអប់រំសិល្បៈ នៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈ ដោយសហការជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ និងអង្គការយូណេស្កូ។ លោកក៏បានចូលរួមបោះពុម្ពអត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយចំនួនលើវិស័យសិល្បៈ វប្បធម៌ និងអប់រំ។


 លោក ខៀវ វិជ្ជានន្ទ - ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេស

ជំនាញអភិវឌ្ឍន៍គោលនយោបាយសារធារណៈ សាកលវិទ្យាល័យ BRUNEI DARUSALAM, BRUNEI

លោកខៀវ វិជ្ជានន្ទបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគោលនយោបាយសារធារណៈពីប្រទេសប្រ៊ុយណេ នៅឆ្នាំ២០០២។ លោកបានបម្រើការងារផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈនៅតាមអង្គការអន្តរជាតិនានា ដូចជា អង្គការយូណេស្កូ និងអង្គការសុខភាពពិភពលោក មុននឹងលោកចូលបម្រើការងាររដ្ឋជាអគ្គាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំ។ ខៀវ វិជ្ជានន្ទគឺជាអគ្គាធិការរងនៃអគ្គាធិការរដ្ឋានអប់រំ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។ លោក ខៀវ វិជ្ជានន្ទគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវ និងជាអ្នករៀបចំគោលនយោបាយដ៏សកម្មរបស់ក្រងសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។ សព្វថ្ងៃ លោក ខៀវ វិជ្ជានន្ទគឺជាឧបជ្ឈាគរុម្នាក់ក្នុងចំណោមគ្រូទាំងបីនាក់ដែលកំពុងតែបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូឧទ្ទេសថ្នាក់ជាតិស្ដីពីកម្មវិធីសិក្សា ការបង្រៀនតាមបែបសិក្សាបញ្ញត្តិ និងការវាយតម្លៃអប់រំ។


បណ្ឌិត ងិន ច័ន្ទរិទ្ធ - សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេស

ជំនាញអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ សាកលវិទ្យាល័យ NAGOYA, JAPAN

​បណ្ឌិត ងិន ច័ន្ទរិទ្ធ កំពុងតែបម្រើការងារជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Auckland, Newzealand។ លោកបណ្ឌិតធ្លាប់កាន់មុខតំណែងជាព្រឹទ្ធបុរសនៃមហាវិទ្យាល័យសិក្សាអភិវឌ្ឍន៍ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និងសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យណាហ្គោយ៉ា ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា។ លើសពីនេះទៀត បណ្ឌិត ងិន ច័ន្ទរិទ្ធ ក៏ជាទីប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសុខភាពប្រជាជនអង្គការខាណាផងដែរ។

សព្វថ្ងៃ បណ្ឌិត ងិន ច័ន្ទរិទ្ធកំពុងតែបំពេញតួនាទីជាបណ្ណធិការនៃរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវស្ដីអំពី “បដិទានដីធ្លី” ដែលនឹងត្រូវបោះពុម្ពដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព Routledge។ ប្រធានបទនៃការស្រាវជ្រាវរបស់បណ្ឌិត ងិន ច័ន្ទរិទ្ធ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនីតិវិធី និងកំណែទម្រង់នៃការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ជនបទ ជាពិសេសទាក់ទងនឹងទំនាស់ដីធ្លី អភិបាលកិច្ចធនធានធម្មជាតិ សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនៃធនធានធម្មជាតិ បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ ដំណោះស្រាយគ្រោះធម្មជាតិ និងសុខភាពប្រជាជន។

ជាមួយនឹងបទពិសោធជិតម្ភៃឆ្នាំជាអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គម បណ្ឌិត ងិន ច័ន្ទរិទ្ធ បានបោះពុម្ពអត្ថបទសម្រាប់បណ្ណាធិការបណ្ណ៥ អត្ថបទ អត្ថបទសម្រាប់កាលិកបត្រចំនួន២៩ អត្ថបទ របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវចំនួន២៦របាយការណ៍ និងរបាយការណ៍សង្ខេបសម្រាប់គោលបយោបាយចំនួន៨អត្ថបទ។ អត្ថបទមួយចំនួនមាននៅក្នុង at www.researchgate.net/profile/Chanrith_Ngin


បណ្ឌិត ឈិញ នីដា - សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេស

ជំនាញសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថាន សាកលវិទ្យាល័យ FLINDERS, AUSTRALIA

បណ្ឌិត ឈិញ នីដា គឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៃដេប៉ាតឺម៉ង់អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច នៃមហាវិទ្យាល័យសិក្សាអភិវឌ្ឍន៍ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៨។ បណ្ឌិត ឈិញ បានបង្រៀន និងដឹកនាំនិស្សិតសរសេរនិក្ខេបបទទាំងកម្រិតបរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់។

ក្នុងអាជីពជាអ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងរយៈពេលជិត១០ឆ្នាំនេះ បណ្ឌិត ឈិញ នីដា បានបន្តគម្រោងស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទនានា ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងការវិភាគអត្ថប្រយោជន៍និងចំណាយលើគម្រោងស្ដីពីបញ្ហាបរិស្ថាន និងការគ្រប់គ្រងគ្រោះរាំងស្ងួត។ ថ្មីៗនេះ បណ្ឌិត ឈិញ នីដា បានដឹកនាំគម្រោងស្រាវជ្រាវមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិភាគម៉ូដែលស្ដីពីការជូនដំណឹងមុនអំពីគ្រោះរាំងស្ងួត ការគ្រប់គ្រងគ្រោះរាំងស្ងួត និងការអប់រំអំពីការទប់ទល់នឹងបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួត។

បណ្ឌិត ឈិញ នីដា បានបោះពុម្ពអត្ថបទ និងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវជិតម្ភៃអត្ថបទចាប់តាំងពីពេលដែលលោកនៅជានិស្សិតនៅឡើយ។


បណ្ឌិត ជ័យ ចាន់អឿន - សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេស

ឯកទេសរូបវិទ្យាអេឡិចត្រូនិក សាកលវិទ្យាល័យ LINKÖPING, SWEDEN

បណ្ឌិត ជ័យ ចាន់អឿន បានទទួលសញ្ញាបត្រផ្នែកបណ្ឌិតរូបវិទ្យាអេឡិចត្រូនិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Linköping នៃប្រទេស ស៊ុយ អែតនៅឆ្នាំ ២០១៥។ លោកបណ្ឌិត ជ័យ ចាន់អឿនគឺជាព្រឹទ្ធបុរសរងមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងជាអ្នកទទួលបន្ទុកសាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។ លោកបណ្ឌិត ជ័យ ចាន់អឿន គឺជាគ្រូឧទ្ទេស និងជាគ្រូដឹកនាំសិស្សពូកែកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធីអន្តរជាតិនានា ដូចជា APhO, IPhO, SSYS, APT-JSO និង GNHD។ បច្ចុប្បន្ន លោកបណ្ឌិត ជ័យ ចាន់អឿន ជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងស្រាវជ្រាវផ្នែក STEM ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពឧត្តមសិក្សា (HEIP 2018-2024) នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និងជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត នៃកម្មវិធី Sweden-RUPP Bilateral (2019-2023)។ គាត់ក៍បានដឹកនាំក្រុមការងាររៀបចំក្របខណ្ឌកម្មវិធីសិក្សាចំណេះទូទៅ និងអប់រំបច្ចេកទេសលើមុខវិទ្យាវិទ្យាសាស្រ្ត និងបានបោះពុម្ពអត្ថបទស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្ត និង អត្ថបទស្រាវជ្រាវអប់រំវិទ្យាសាស្រ្តជាច្រើន។


បណ្ឌិត វ៉េង សុធារ៉ា - សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេស

ជំនាញគណិតវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ សាកលវិទ្យាល័យ PUSAN, SOUTH KOREA

បណ្ឌិត វ៉េង សុធារ៉ា បានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកគណិតវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទ្យាល័យ PUSAN នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅឆ្នាំ២០១៨។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៩ បណ្ឌិត វ៉េង សុធារ៉ា គឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាលាក្រោយបរិញ្ញបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។ បណ្ឌិត វ៉េង សុធារ៉ា បាននិងកំពុងបង្រៀន និងដឹកនាំនិស្សិតសរសេរសារណាទាំងកម្រិតបរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញបត្រជាន់ខ្ពស់។ បច្ចុប្បន្ន បណ្ឌិត វ៉េង សុធារ៉ា កំពុងដឹកនាំគម្រោងស្រាវជ្រាវមួយលើប្រធានបទ “ A multiscale Heston's stochastic volatility model with a stochastic interest rate ” នៅក្នុងគម្រោងស្រាវជ្រាវផ្នែក STEM ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពឧត្តមសិក្សានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។

បណ្ឌិត វ៉េង សុធារ៉ា ក៏បានបោះពុម្ពអត្ថបទស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្តនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិមួយចំនួនផងដែរ។